Volkswagen Slovakia získal ocenenie za opatrenia na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie

By 21. marca 2019Blogy

Volkswagen Slovakia získal ocenenie za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle. Ten zahŕňa technické opatrenia s dôrazom na efektívne využívanie a šetrenie prírodných zdrojov vôd a viacstupňové čistenie odpadových vôd z výroby vozidiel progresívnymi technológiami pred ich vypustením do vodného ekosystému. K napĺňaniu stratégie Think Blue. Factory prispievajú v spoločnosti aj zamestnanci. V roku 2017 sa implementovalo až 188 ekologických zlepšovacích návrhov, ktorých autormi boli práve spolupracovníci Volkswagen Slovakia.

Viac informácií: app.volkswagen.sk

Podobné články