Často kladené otázky

Ako môžem prihlásiť moje dieťa do Automobilovej JUNIOR Akadémie (AJA)?

Prihlásenie sa realizuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára a následnou úhradou účastníckeho poplatku na bankový účet organizátora.
Prihlášku nájdete tu.

Ako môžem uhradiť účastnícky poplatok?

Účastnícky poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom – internet bankingom alebo vkladom na účet organizátora alebo platobnou kartou1. Platobné údaje obdržíte po vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára na Vami uvedenú mailovú adresu.

1) Po výbere možnosti platiť kartou sa netreba registrovať do PayPal ale je potrebné kliknúť na „Pay with Debit or Credit Card“.

Aká je cena účastníckeho poplatku?

Účastnícky poplatok je pre všetky AJA rovnaký, tzn. 60 €.

Čo je v cene účastníckeho poplatku?

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá celodenná strava, rovnako ako didaktické pomôcky, ruksak, šiltovka, dve detské tričká, poznámkový blok, menovka a index, či diplom pre žiaka. V poplatku je samozrejme zahrnutý aj avizovaný program, exkurzie pre deti a odborný dozor.

Čo ak neuhradím účastnícky poplatok včas?

Ak záujemca neuhradí účastnícky poplatok do 5 pracovných dní od odoslania prihlasovacieho formulára, jeho objednávka sa, žiaľ, kvôli vysokému záujmu, automaticky stornuje, tzn. Vaše dieťa nebude zaradené do zoznamu účastníkov.

Čo je podmienkou na prihlásenie môjho dieťaťa do AJA?

Podmienkou, aby ste mohli Vaše dieťa prihlásiť do AJA je vek dieťata podľa miesta konania.

Žilina: 12r. – 14r.
Trnava: 12r. – 14r.
Trenčín: 12r. – 15r.
Bratislava: 12r. – 16r.

Aká je kapacita AJA pre jednotlivé mestá?

PSA 40 detí, Kia 30 detí, Adient 40 detí, VW SK 80 detí

Kde a ako sa dozviem organizačné pokyny a informácie k AJA?

Organizačné pokyny a potrebné informácie obdržíte po uhradení účastníckeho poplatku na Vami zadanú emailovú adresu. Na základe nich budete následne postupovať.

Ako postupovať, keď chcem objednávku na účasť do AJA stornovať?

Ak objednávateľ nemôže využiť služby dohodnuté v záväznej prihláške, dodávateľ, t. j. AJA si podľa zmluvných podmienok vyhradzuje právo storno poplatku vo výške 10 % z celkovej sumy, pokiaľ objednávateľ túto skutočnosť oznámi AJA najneskôr 30 dní pred začiatkom plnenia dohodnutej služby. Po tomto termíne je storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy.

Kto stojí za Automobilovou JUNIOR Akadémiou?

Organizátorom AJA je ZAP SR, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky so svojimi partnermi, spoločnosťami Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a spoločnosťou Adient Slovakia s.r.o., spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave, Strojníckou fakultou STU v Bratislave a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SPŠ Strojnícka v Bratislave a Nadáciou Volkswagen Slovakia, ktorí vykonávajú jednotlivé aktivity.