AJA v Bratislave

Prvý ročník Automobilovej JUNIOR Akadémie pripravil ZAP SR v spolupráci s automobilkou Volkswagen Slovakia a Strojníckou fakultou STU. Pre žiakov pripravili vzdelávanie zábavnou formou v akademickom prostredí univerzity a priamo vo výrobnom závode. Pozri viac →

AJA v Trnave

Dňa 11.7.2016 bola v priestoroch MTF STU v Trnave slávnostne otvorená Automobilová Junior Akadémia. Počas celého týždňa ponúkla táto letná tematická akadémia žiakom trnavských základných škôl a mladým ľuďom bohatý program postavený na zaujímavom prepojení teoretických prezentácií, hier, praktických cvičení. Pozri viac →

AJA v Žiline

Prvý ročník Automobilovej JUNIOR Akadémie pripravil ZAP SR v spolupráci s automobilkou Kia Motors Slovakia a Žilinskou univerzitou. Žiaci absolvovali týždenný vzdelávací a zážitkový program denného tábora, ktorý bol plný zaujímavých poznatkov z oblasti automobilového priemyslu. Pozri viac →

Čo o nás hovoria študenti?

Škoda, že nemôžem ísť aj tento rok, keďže už nie som siedmak alebo ôsmak. Každému však tábor určite odporúčam!
(Matej Medveczky)

Škoda, že nemôžem ísť aj tento rok, keďže už nie som siedmak alebo ôsmak. Každému však tábor určite odporúčam!
(Matej Medveczky2)